RSS

คลัง Tag | "เรือที่ทำสัญญา"

ปริศนา - ส่วนที่ 2

เสาร์ 4 มิถุนายน, 2011

2 ความเห็น

11 Fountain of Youth ฆเซเดอลีอองเสร็จเรียกร้องของสเปนในอเมริกาใน 1509 และหลังจากนั้นไม่นานก็ทำให้ผู้ปกครองของเปอร์โตริโก หกปีต่อมาด​​ังต่อไปนี้ข่าวลืออินเดียเขาเดินทางขึ้นเหนือไปเกาะ Bimini ในการค้นหาของ Fountain of Youth Bimini กลายเป็นคาบสมุทรของ [... ]

อ่านต่อ ...