RSS

คลัง Tag | "เรือที่ทำสัญญา"

ปริศนา - ส่วนที่ 2

เสาร์ 4 มิถุนายน, 2011

2 ความเห็น

11. Fountain of Youth ฆเซเดอลีอองเสร็จเรียกร้องของสเปนในอเมริกาใน 1509 และผู้ว่าราชการจังหวัดในเร็ว ๆ นี้หลังจากที่ทำจากเปอร์โตริโก หกปีต่อมาด​​ังต่อไปนี้ข่าวลืออินเดียเขาเดินทางขึ้นเหนือไปเกาะ Bimini ในการค้นหาของ Fountain of Youth Bimini กลายเป็นคาบสมุทรของ [... ]

อ่านต่อ ...